НИЕ ЗНАЕМ ИСТИНСКАТА ЦЕНА НА ВАШИЯ АВТМОБИЛ

С въвеждане на VIN-номера от Вашия регистрационен талон може да получите от нас подробна информация за пазарната стойност на Вашия автомобил.

DAT Group е световен лидер в осигуряването на данни, продукти и услуги, фокусирани върху дигитализацията на жизнения цикъл на автомобила.

Повече от 85 години DAT Group събира и систематизира комплексни данни за автомобили.

С интелигентните решения на DAT Group успешно идентифицира МПС, калкулира ремонтни разходи и оценява се щети.

Използваната технология на оценяване се използва основно от застрахователни и лизингови компании, банки, официални вносители на автомобили, фирми за отдаване на автомобили под наем, а сега вече е достъпна и за читателите на AUTO BILD България.

Изработваните от DAT Group пазарни оценки се основават на независимост, надеждност и множество иновации. Основана през 1931 година, DAT Group винаги е работила като неутрален посредник между всички заинтересовани страни в автомобилния бизнес. Основана е от VDA (Асоциация на германската автомобилна индустрия), VDIK (Международната асоциация на производителите на автомобили) и ZDK (Германска федерация за търговия и ремонт на автомобили).

За DAT днес работят над 550 служители в 22 страни от Азия и Европа.

Виж примерни данни

ПАЗАРНАТА ОЦЕНКА, КОЯТО ПОЛУЧАВАТЕ

На потребителите на нашата услуга предоставяме надеждна пазарна оценка за употребявани автомобили, изчислявани чрез използване на богата база данни и прилагане на уникална комплексна методология на пазарни проучвания. Оценката включва също наличната информация за технически данни, фабрична конфигурация, основно и допълнително оборудване.

Виж примерни данни

КАКВИ ДАННИ СА НЕОБХОДИМИ?

Нужен е VIN номер (Vehicle Identification Number), записан в регистрационния талон на автомобила и актуален пробег на автомобила.

Ще намерите VIN-номера на регистрационния талон:

Номерът е секция (E) на последна страница на нов талон .
Номерът е секция (E) на гърба на стар талон .

Изискванията за извършване на успешна оценка на МПС може да прочетете тук.

Възможният диапазон изминати километри за изработване на адекватна оценка е между 1000 и 500.000 км.

На оценка подлежат автомобили не по-стари от 20 години.

ЦЕНА НА УСЛУГАТА

15.00 лева с включен ДДС, заплатени с банкова карта.

Услугата се заплаща с банкова карта. Приемат се следните видове карти:

Приемат се следните видове карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY

Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ОЦЕНКАТА

Изготвянето на оценката отнема до 30 минути. Готовата справка получавате под формата на линк на подадения електронен адрес (e-mail)

В случай, че не е възможна изработка на оценка, заплатената услуга се възстановява в срок до седем дни на банковата карта, от която е платена.

Кога пазарната оценка не е възможна прочетете

За изготвяне на оценките DAT Group използва също така данни на автомобилните производители. Първата фаза на нашата услуга покрива основно модели, изработени за продажба на европейския пазар. Останалите модели ще могат да бъдат проверявани скоро.

В случай, че информацията за конкретен модел вече не се поддържа от производителя, не е възможно да се изготви надеждна оценка и заплатената от Вас сума за нашата услугата се превежда обратно по сметката на картата, от която е извършено плащането.

Започнете оценка сегаПолитика за защита на личните данни // Условия за ползване