ПРОВЕРЕТЕ ЦЕНАТА НА ВАШИЯ АВТМОБИЛ

С въвеждане на VIN-номера от Вашия регистрационен талон може да получите от нас подробна справка и информация за продажната стойност на Вашия автомобил без да бъде извършван оглед.

Оценката се основава на пазарни проучвания и дългогодишна статистика.

AUTO BILD България предоставя тази информация в сътрудничество с DAT Group, световен лидер в осигуряването на данни, продукти и услуги, фокусирани върху дигитализацията на жизнения цикъл на автомобила.

Повече от 85 години DAT Group събира и систематизира комплексни данни за автомобили.

С интелигентните решения на DAT Group успешно идентифицира МПС, калкулира ремонтни разходи и оценява се щети.

Използваната технология на оценяване се използва основно от застрахователни и лизингови компании, банки, официални вносители на автомобили, фирми за отдаване на автомобили под наем, а сега вече е достъпна и за читателите на AUTO BILD България.

Потребителите на нашата услуга получават надеждна пазарна оценка за употребявани МПС или остатъчни стойности, изчислявани чрез използване на богата база данни и прилагане на уникална комплексна методология, изработени от DAT Group.

Пазарната оценка се основава на независимост, надеждност и множество иновации. Основана през 1931 година, DAT Group винаги е работила като неутрален посредник между всички заинтересовани страни в автомобилния бизнес. Основана е от VDA (Асоциация на германската автомобилна индустрия), VDIK (Международната асоциация на производителите на автомобили) и ZDK (Германска федерация за търговия и ремонт на автомобили).

За DAT днес работят над 550 служители в 22 страни от Азия и Европа.

Виж примерни данни

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА

VIN-номер

Номерът VIN (Vehicle Identification Number) е най-важният идентификационен номер на автомобила.

Той е уникален и се състои от седемнадесет знака.

Задължителен е за всички производители на автомобили в света.

Произведените след 1980 година модели, притежават свой уникален VIN.

Ще намерите VIN-номера на регистрационния талон:

Номерът е секция (E) на последна страница на нов талон.
Номерът е секция (E) на гърба на стар талон.

Възрастови параметри на автомобила

На оценка подлежат автомобили не по-стари от 20 години.

Поддържани от базата данни модели

За изготвяне на оценките DAT Group използва също така данни на автомобилните производители.

В случай, че данните за конкретен модел не се поддържа вече от производителя и съответно не е възможно да се изготви надеждна оценка, заплатената сума за нашата услугата се превежда обратно по сметката на картата, от която е извършено плащането.

Километраж на оценявания автомобил

Възможният диапазон изминати километри за изработване на адекватна оценка е между 1000 и 500.000 км.

УСЛУГАТА, КОЯТО ПОЛУЧАТЕ, ВКЛЮЧВА

  • Производител
  • Модел
  • Тип
  • Модификация
  • Технически характеристики
  • Първоначална регистрация
  • Серийно оборудване
  • Допълнително оборудване

ЦЕНА НА УСЛУГАТА

15.00.00 лева с включен ДДС

Услугата се заплаща с банкова карта. Приемат се следните видове карти:

MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY

Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Трансакционната валута при плащане с карта е български лева. Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

4 СТЪПКИ ДО ОЦЕНКАТА НА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ


1. Регистрация

Регистрирайте се като клиент с име и валиден електронен адрес (е-mail).

2. Въвеждани на данни

Въведете пробега и VIN-номера на Вашето МПС.

3. Плащане с карта

Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта

Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация.

При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

4. Получаване на оценка

Изработването на оценката на Вашия автомобил отнема до 15 минути, след което получавате линк на посочения от вас електронен адрес (e-mail), който ще ви отведе до готовия формуляр с наличните данни за Вашето МПС и актуалната към момента на запитването пазарна оценка.

При процеса на поръчка на оценка е необходимо да предоставите име, валиден електронен адрес (е-mail) и валиден VIN-номер на автомобил. Информация за събираните и съхранявани при изработка на оценката данни може да намерите тук. Като търговец ние нямаме достъп до Вашите картови данни, а само обслужващата банка. Нямаме също така достъп до автентикационни данни, а само банката Издател на картата.

За да получите достъп до поръчаната и заплатена оценка трябва са сте въвели валиден електронен адрес (е-mail).

При възникнали въпроси може да ни пишете на e-mail office@autobild.bg. Ще ви върнем писмен отговор в рамките на 24 часа.

Политика за защита на личните данни // Условия за ползване